<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></sub>
<thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ruby id="hfnvv"></ruby></var></thead><thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></thead>

<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

<sub id="hfnvv"><dfn id="hfnvv"></dfn></sub>

  <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></sub>

    <address id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></address>

    <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

    Vyjád?ení gen. ?editele spole?nosti VMware k viru COVID-19

    ?V ?asech, kdy ?bě?né podnikání' není mo?né, se musíme zamě?it na to, abychom pomáhali jeden druhému a poskytovali podporu na?im zákazník?m, zatímco na tuto vyzvu reagují a p?izp?sobují se.“ Pat Gelsinger, generální ?editel spole?nosti VMware

    P?e?íst vyjád?. ?editele 
    artical-pat3

    Novinky a zajímavosti

    VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

    Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

    Více o?novych funkcích 

    Nové ?e?ení vSphere: klí?ové slu?by pro moderní hybridní cloud

    Pou?ívejte moderní aplikace, zefektivněte vyvoj a zlep?ete produktivitu správc? VI.

    Více o ?e?ení vSphere 7 

    Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

    Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

    Více o?modernizaci apl. 

    Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

    Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

    Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

    Vyzkou?ejte VMware Cloud

    Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

    Objevte VMware Cloud 
    Co je va?e priorita v IT?
    Dal?í p?íběhy zákazník? 

    Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

    Vyzkou?ejte vSphere

    Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Zkuste NSX Data Center

    Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

    Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Vyzkou?ejte Workspace ONE

    Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

    Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

    P?e?íst ?lánek
    猫咪成人视频网页版