<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></sub>
<thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ruby id="hfnvv"></ruby></var></thead><thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></thead>

<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

<sub id="hfnvv"><dfn id="hfnvv"></dfn></sub>

  <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></sub>

    <address id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></address>

    <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

    Dyrektor generalny VMware o?pandemii COVID-19

    ?Kiedy normalna praca jest niemo?liwa, musimy skupi? si? na pomaganiu sobie nawzajem oraz wspiera? naszych klientów w?reagowaniu na obecn? sytuacj? i?dostosowywaniu si? do bie??cych warunków". — Pat Gelsinger Dyrektor generalny VMware

    Przeczytaj komunikat 
    artical-pat3

    Aktualno?ci

    Platforma VMware Cloud Foundation 4

    Poznaj najnowsze mo?liwo?ci naszej platformy hybrydowej obs?uguj?cej nowoczesne aplikacje.

    Odkryj nowe funkcje 

    Nowa wersja vSphere: kluczowe us?ugi dla nowoczesnej chmury hybrydowej

    Obs?uga nowoczesnych aplikacji, prostszy development i?wygoda dla administratorów VI.

    Wi?cej o?vSphere?7 

    Dowolna aplikacja w?dowolnej chmurze

    Wykorzystaj potencja? Kubernetes, by tworzy? oraz uruchamia? aplikacje i?nimi zarz?dza?.

    Zmodernizuj aplikacje 

    vSAN7: zmodernizuj swoje ?rodowisko HCI

    Odkryj nowe funkcje pozwalaj?ce na obs?ug? nowoczesnych aplikacji w infrastrukturze HCI.

    Dowiedz si? wi?cej 

    Poznaj VMware Cloud

    Czy mo?na dzi? funkcjonowa? bez chmury? Przekonaj si?, jak wdra?a? aplikacje w?dowolnej chmurze i?tam nimi zarz?dza?, zachowuj?c przy tym najwy?szy poziom wydajno?ci i?stabilno?ci. Rozwi?zania VMware daj? Ci wolno?? tworzenia i wdra?ania nowoczesnych aplikacji — od centrum przetwarzania danych, przez chmur?, po brzeg sieci.

    Odkryj VMware Cloud 
    Jakie masz priorytety IT?
    Wi?cej historii klientów 

    Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

    Wypróbuj vSphere

    Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

    Otwórz zaj?cia praktyczne 

    Wypróbuj NSX Data Center

    Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

    Otwórz zaj?cia praktyczne 

    Wypróbuj vSAN

    Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

    Otwórz zaj?cia praktyczne 

    Wypróbuj Workspace ONE

    Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

    Otwórz zaj?cia praktyczne 

    Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

    Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

    Przeczytaj artyku?
    猫咪成人视频网页版