<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></sub>
<thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ruby id="hfnvv"></ruby></var></thead><thead id="hfnvv"><var id="hfnvv"><output id="hfnvv"></output></var></thead>

<sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

<sub id="hfnvv"><dfn id="hfnvv"></dfn></sub>

  <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></sub>

    <address id="hfnvv"><var id="hfnvv"></var></address>

    <sub id="hfnvv"><var id="hfnvv"><ins id="hfnvv"></ins></var></sub>

    VMware CEO'sundan COVID-19 Mesaj?

    "Ola?anüstü zamanlardan ge?ti?imiz bugünlerde, birbirimize yard?m etmeye ve bu talihsiz durumdan etkilenip yeni düzene ayak uydurmaya ?al??an mü?terilerimize destek olmaya odaklanmal?y?z." -Pat Gelsinger ?cra Kurulu Ba?kan?, VMware

    CEO'nun Mesaj?n? Okuyun 
    BT ?nceli?iniz Ne?

    Haberler ve ?ne ??kanlar

    VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

    Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

    Yeni ?zellikleri ??renin 

    Yeni vSphere: Modern Hibrit Bulut ??in Temel Hizmetler

    Modern uygulamalar yürütün, geli?tirmeyi kolayla?t?r?n, VI y?netici verimlili?ini art?r?n.

    Bilgi Edinin: vSphere 7? 

    Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

    Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

    Modern Uygulamalar Burada 

    vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

    Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

    vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

    VMware Cloud'u Deneyimleyin

    Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

    VMware Cloud'u Ke?fedin 
    BT ?nceli?iniz Ne?
    Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

    VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

    vSphere'i Deneyin

    Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    NSX Data Center'? Deneyin

    SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

    vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

    Daha Fazla Bilgi 

    Workspace ONE'? Deneyin

    Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

    ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

    Makaleyi Okuyun
    猫咪成人视频网页版